Mentor

Hory, business, život

Prostřednictvím na míru dělaných přednášek předávám dál své zkušenosti z vysokohorského prostředí.

Ztotožňuji se s myšlenkou R. Messnera, který řekl „Hory jsou stejné jako business“.

Já bych k tomu přidal stejné jako náš život.

Je jen na nás, jak ke všemu přistoupíme.